Vad är en postbox?

En postbox är ett låst utrymme innanför eller utanför husets entrédörr där brevbäraren lämnar post och reklam. Varje hushåll har en nyckel till den egna postboxen.

Postboxen kan variera i utförande, till exempel vad gäller storlek och färg. Postboxen kallas av vissa för fastighetsbox.

Postboxar