Så här tycker vi i postboxfrågan

Antalet brev som delas ut med posten har minskat kraftigt under flera år. Det innebär att postoperatörerna behöver rationalisera sin verksamhet för att hålla uppe lönsamheten. Därför vill postoperatörerna att fastighetsägare och bostadsrättsföreningar på egen bekostnad ska installera postboxar i entréerna på alla flerfamiljshus, så att brevbärningsdistrikten kan utökas.

Postoperatörerna har dock ingen juridisk grund för att kräva installation av postboxar. Därför riktar man nu krav mot fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att göra om postinläggen i tamburdörrarna för att förbättra brevbärarnas arbetsmiljö, ytterst i syfte att förmå fastighetsägarna att i stället installera postboxar. Men ansvaret för de anställdas arbetsmiljö åvilar alltid arbetsgivaren. En fastighetsägare har inget som helst arbetsmiljöansvar för den som endast tillfälligt utför arbete i en bostadsfastighet.

Vi, det vill säga riksorganisationerna för hyresgäster, privata och kommunala fastighetsägare samt bostadsrättsföreningar, anser att posthantering är en affärsverksamhet som endast rör postoperatörerna och deras kunder. Kostnader för effektivisering hos en affärsverksamhet kan aldrig bli ett ansvar för en annan affärsverksamhet. På samma sätt kan det arbetsmiljöansvar postoperatörerna har för sina anställda brevbärare aldrig överföras på fastighetsägare.

Om postoperatörer vill forcera installationen av postboxar så att den sker tidigare än när fastigheten skall byggas om så anser vi att de bör stå för finansieringen.

Vi tycker det är orimligt att postoperatörerna vill låta boende och fastighetsägare ta kostnaden för en åtgärd som faktiskt mest gynnar dem själva. Alla andra företag i Sverige får själva betala för sina rationaliseringar. Varför skulle något annat gälla i just detta fall?

Om motivet är att arbetsmiljön måste förbättras för brevbärarna blir det än mer naturligt att postoperatörerna själva står för kostnaden. Alla andra företag/arbetsgivare måste själva bekosta förbättringar av arbetsmiljön.