Vår policy (fastställd i maj 2007 – uppdaterad mars 2016)

Vi anser att posthantering är en affärsverksamhet som endast berör postoperatörerna och deras kunder och inte ägarna av de fastigheter där postmottagarna bor. Fastighetsägare har inget ansvar för hur denna verksamhet bedrivs. Som bostadsorganisationer har vi inget att invända mot postboxar som sådana.

Det är självklart att det måste finnas anordningar för avlämning av post. Det finns det också. Av tradition har också alla ägare av flerfamiljshus i Sverige tillhandahållit tamburdörrar med postinlägg. Denna tradition kommer i framtiden att förändras. Vid nyproduktion installeras idag regelmässigt postboxar i fastigheternas entréer. I takt med att genomgripande ombyggnader görs av befintliga fastigheter är det naturligt att postboxar installeras när så är möjligt.

Om postoperatörer vill forcera installationen av postboxar så att den sker tidigare än när fastigheten skall genomgå en större ombyggnad så måste man också stå för finansieringen. Detta gäller oavsett om åtgärden motiveras av lönsamhetsskäl eller arbetsmiljöskäl. Det är helt orimligt att en affärsdrivande verksamhet skall bekosta en annan affärsdrivande verksamhets rationaliseringar. Postoperatörer måste själva bekosta sina rationaliseringar.

Vår förhoppning är att tillsammans med postoperatörerna kunna hitta en lösning som alla inblandade kan acceptera. Vi vill samtidigt understryka att de allmänna råden från Post- och telestyrelsen är riktade till postoperatörer och inte till fastighetsägare. Det finns alltså ingen lag eller förordning som säger att fastighetsägare har skyldighet att installera postboxar eller att överta arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön från postoperatörerna.

I postoperatörernas skyldighet att tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst enligt postlagen ingår att dela ut försändelser till postmottagare. Förutsatt att det finns en fungerande postmottagningsanordning har postoperatörerna ingen rätt att rätt att godtyckligt ställa in postutdelningen. Ett stopp för postutdelning med hänvisning till brister i arbetsmiljön bör endast verkställas om Arbetsmiljöverket beslutat om förbud mot utdelning i fastigheten eller om ett skyddsombud har stoppat arbetet i avvaktan på Arbetsmiljöverkets beslut. Postoperatören ska då ha redovisat vilka åtgärder denne som arbetsgivare vidtagit för att avhjälpa arbetsmiljöproblemen.

Bakom denna policy står Bostadsrätterna, Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO.